SUO2019 zapisz się

Szanowna Koleżanko,
Szanowny Kolego!

W imieniu Zarządu Sekcji Urologii Onkologicznej (SUO) Polskiego Towarzystwa Urologicznego zapraszam do wzięcia udziału w VI Sympozjum Sekcji Urologii Onkologicznej, które odbędzie się 2 marca 2019 r. w Warszawie (Airport Hotel Okęcie, ul. 17 Stycznia 24).

Celem spotkania jest przedstawienie wyników najnowszych badań i osiągnięć w zakresie urologii, omawianych podczas kongresu Sekcji Urologii Onkologicznej Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (European Section of Oncological Urology – ESOU).

W poprzednich latach Sympozjum stanowiło forum wymiany doświadczeń nie tylko pomiędzy urologami - miało wielodyscyplinarny charakter i wiązało się z udziałem przedstawicieli innych środowisk, w szczególności radiologów, radioterapeutów, onkologów i patologów.

Wprawdzie leczenie chorych na nowotwory układu moczowego i nowotwory męskich narządów płciowych nie jest domeną jednej dyscypliny i wymaga współdziałania specjalistów w różnych obszarach medycyny, to jednak rola lekarzy naszej specjalności pozostaje zasadniczą. Tradycyjnie to ona będzie stanowić podstawę omawianych zagadnień.

Ostatnie Sympozjum zostało bardzo dobrze odebrane. Poziom zaangażowania wykładowców i profesjonalizm moderatorów sesji był imponujący. Cieszę się, że wielu z nich weźmie udział w tegorocznym spotkaniu.

Tematem pierwszych sesji Sympozjum będzie rak gruczołu krokowego (PCa – prostate cancer), w tym jego rozpoznawanie. Szczególny nacisk położymy na kwestię obrazowania metodą wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego (mpMRI) w toku aktywnego nadzoru. Postaramy się zdefiniować miejsce leczenia ogniskowego i prostatektomii radykalnej oraz radioterapii i aktywnego nadzoru w leczeniu chorych dotkniętych rakiem umiarkowanego ryzyka oraz przedstawimy ewolucję leczenia chorych dotkniętych PCa dużego ryzyka. Omówimy także zmieniające się podejście do postępowania wobec chorych z przerzutowym nowotworem.

Drugą część dnia wypełnią wystąpienia poświęcone guzom torbielowatym nerki, leczeniu chirurgicznemu chorych dotkniętych rakiem jądra, postępom w rozpoznawaniu zaawansowania raka pęcherza moczowego i nowotworom górnych dróg moczowych. W toku wielu wystąpień nawiążemy do wyników najważniejszych badań, które zostały opublikowane w 2018 roku.

Jestem głęboko przekonany, że – jak zawsze – poszczególne wykłady skłonią uczestników Sympozjum do prowadzenia ożywionej dyskusji.

Do zobaczenia w Warszawie!

Dr hab. n. med. Jakub Dobruch
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
przewodniczący Sekcji Urologii Onkologicznej PTU

OFERTA DLA UCZESTNIKA

OPŁATA REJESTRACYJNA*
(ceny brutto)
TERMIN WNIESIENIA OPŁATY
do 15.02.2019 od 16.02.2019
Lekarz - członek PTU 160,00 zł 190,00 zł
Lekarz - niebędący członkiem PTU 200,00 zł 230,00 zł
Przedstawiciele firm 250,00 zł 300,00 zł

* Wysokość opłat jest uzależniona od przynależności do Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz terminu dokonania wpłaty.

OPŁATA REJESTRACYJNA ZAWIERA:

  wstęp na obrady

  materiały konferencyjne

  całodzienną przerwę kawową

  lunch

  certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Sympozjum

NUMER KONTA, NA KTÓRE NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT:

76 1240 1066 1111 0000 0022 1199

Przed dokonaniem płatności prosimy o zarejestrowanie się przez stronę internetową Sympozjum: https://konferencjeptu.pl/rejestracja

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz skróconej nazwy wydarzenia, np.: „Beata Kowalska – udział w SUO19”

ZAKWATEROWANIE

Uczestnicy dokonują rezerwacji pokoju we własnym zakresie bezpośrednio w Hotelu. Hotel udzieli rabatu w wysokości 10% od obowiązującej ceny dnia. Sugerujemy dokonywanie rezerwacji z wyprzedzeniem - liczba dostępnych pokojów jest ograniczona.

Kontakt do Hotelu:
Email: rezerwacja@airporthotel.pl
Telefon: +48 22 456 80 00

PROGRAM

PROGRAM NAUKOWY

09:00 – 09:05

Powitanie

prof. dr hab. n. med. Piotr L. Chłosta

09:05 – 09:15

Wprowadzenie

dr hab. n. med. Jakub Dobruch

09:15 – 11:00 SESJA I: RAK STERCZA

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Tomasz Szydełko
prof. dr hab. n. med. Marcin Słojewski

09:15 – 09:30

Profilaktyka raka stercza

dr n. med. Dawid Janczak

09:30 – 09:35

Dyskusja

09:35 – 09:50

Czy MRI należy wykonać u każdego mężczyzny z nieprawidłowym PSA?

dr Anna K. Czech

09:50 – 10:00

Dyskusja

10:00 – 10:15

Interpretacja PI-RADS 3

dr n. med. Andrzej Lewicki

10:15 – 10:20

Dyskusja

10:20 – 10:35

Znaczenie MRI w czasie aktywnego nadzoru

dr Mieszko Kozikowski

10:35 – 10:40

Dyskusja

10:40 – 10:55

Leczenie chorych dotkniętych rakiem o umiarkowanej złośliwości: prostatektomia radykalna vs RT vs leczenie celowane vs aktywny nadzór

dr hab. n. med. Jakub Dobruch

10:55 – 11:00

Dyskusja

11:00 – 11:15

Przerwa na kawę

11:15 – 13:10 SESJA II: RAK STERCZA ZAAWANSOWANY MIEJSCOWO, RAK UOGÓLNIONY

Przewodniczący: prof. dr n. med. Tomasz Borkowski,
dr hab. n. med. Marek Lipiński

11:15 – 11:30

PET/CT w ocenie zaawansowania pierwotnego raka stercza

dr n. med. Roman Sosnowski

11:30 – 11:40

Dyskusja

11:40 – 11:55

Optymalizacja leczenia chorych na raka dużego ryzyka (prostatektomia radykalna, radioterapia)

dr n. med. Artur Lemiński

11:55 – 12:00

Dyskusja

12:00 – 12:15

Leczenie chorych z nieprawidłowymi węzłami chłonnymi

dr hab. n. med. Zbigniew Jabłonowski

12:15 – 12:20

Dyskusja

12:20 – 12:40

Powikłania prostatektomii i radioterapii (przetoki, zapalenie pęcherza moczowego, nawracające zwężenia, obrzęk chłonny)

dr n. med. Michał Skrzypczyk

12:40 – 12:45

Dyskusja

12:45 – 13:00

Współczesne leczenie chorych dotkniętych rakiem z ograniczoną liczbą przerzutów

dr n. med. Przemysław Dudek

13:00 – 13:10

Dyskusja

13:10 – 15:25 SESJA III: RAK NERKI, RAK JĄDRA

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa,
prof. dr hab. n. med. Romuald Zdrojowy

13:10 – 13:25

Guzy torbielowate nerki: rozpoznawanie (znaczenie środków cieniujących)

dr n. med. Waldemar Białek

13:25 – 13:40

Guzy torbielowate nerki: leczenie (wybór najlepszej metody)

dr n. med. Przemysław Adamczyk

13:40 – 13:45

Dyskusja

13:45 – 14:00

Nefrektomia cytoredukcyjna

dr n. med. Tomasz Syryło

14:00 – 14:05

Dyskusja

14:05 – 14:50

Przerwa na obiad

14:50 – 15:05

Markery raka jądra

dr Tomasz Milecki

15:05 – 15:20

Znaczenie limfadenektomii zaotrzewnowej u chorych na raka w stadium 2 A-B i prawidłowym stężeniem markerów

dr n. med. Tomasz Konecki

15:20 – 15:25

Dyskusja

15:25 – 16:45 SESJA IV: RAK PĘCHERZA MOCZOWEGO, RAK GÓRNYCH DRÓG MOCZOWYCH

Przewodniczący: dr hab. n. med. Anna Kołodziej,
dr hab. n. med. Tomasz Drewniak

15:25 – 15:35

MRI w ocenie zaawansowania raka pęcherza moczowego

dr Michał Zembrzuski

15:35 – 15:40

Dyskusja

15:40 – 15:55

Rak górnych dróg moczowych - leczenie zachowawcze

dr n. med. Bartosz Małkiewicz

15:55 – 16:00

Dyskusja

16:00 – 16:15

Rak górnych dróg moczowych - wyniki badania POUT i nowe perspektywy dotyczące leczenia

dr n. med. Adam Madej

16:15 – 16:20

Dyskusja

16:20 – 16:40

Uwarunkowania genetyczne w uroonkologii

dr n. med. Michał Pyzlak

16:40 – 16:45

Dyskusja

16:45 – 17:00

Podsumowanie i zakończenie Sympozjum

dr hab. n. med. Jakub Dobruch

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że po zakończeniu Sympozjum odbędzie się zebranie wyborcze nowo powstałej Sekcji Chirurgii Robotowej Polskiego Towarzstwa Urologicznego.
Początek zebrania - godzina 17:15.
Miejsce obrad: sala Dakota.

Warszawa, 2 marca 2019

VI Sympozjum
Sekcji Urologii Onkologicznej PTU